Toteutamme urakointikohteita julkisille tahoille, yrityksille ja yksityisille. Asiakkainamme on ollut kuntia, seurakuntia yms. julkisen hallinnon tilaajia. Voit tutustua näihin referenssit- sivullamme. Olemme toteuttaneet myös laadukkaita ja vaativia asunto- ja loma-asuntohankkeita yksityisille ja yrityksille.

Loma-asuntorakentaminen ja yksilölliset tarpeet

Tämän päivän loma-asunnot rakennetaan ja varustellaan tilaajan erityistarpeilla. Tarpeet ovat hyvin erilaisia ja yksilöityjä. Kun harrastukset ja niiden tarvitsemat erityistilat huomioidaan myös loma kohteessa, voidaan lomasta nauttia ja irtaantua arjesta. Olemme toteuttaneet vaativia loma-asunto kohteita, joissa tilaajan yksilöidyt tilatarpeet on otettu huomioon. Olemme mielellämme myös Teidän hankkeessanne mukana!

Julkisen hallinnon kustannustehokkaan rakentamisen mahdollisuudet

Olemme toteuttaneet useat kohteet KVR-urakkana, joka on vahvuutemme. KVR-urakoissa pääsemme mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen lopputulokseen. Osaavana rakennusliikkeenä toteutamme tarvekartoituksen ja kuuntelemme yksilöidyt tarpeet. Tämän jälkeen laadimme laadukkaat luonnokset ja teemme KVR-urakkatarjouksen. Tämä on tilaajalle turvallinen tapa toteuttaa isotkin hankkeet.